Op de foto? Leuk, informeer gerust naar de mogelijkheden.

info@mash-fotografie.nl

CONTACT

mash-fotografie

touwslagerij 20

barendrecht

Facebook
Twitter
Instagram
  •  AVG en Disclamer

Privacy Verklaring AVG

Hoe ik omga met uw gegevens

In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moeten bedrijven voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming en moeten ze aangeven hoe ze met persoonlijke informatie omgaan. Dit kunt u hieronder lezen in MIJN PRIVACY VERKLARING

10-02-2019

Identiteit

Mijn identiteit is martin schepers mash-fotografie . Ik sta als eenmanszaak/fotograaf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop handel onder nummer 24483363

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Mijn pc’s is beveiligd met unieke logins en wachtwoorden, firewall, actuele updates software, virusscan, VPN, gescheiden netwerken.

Website van mash-fotografie is voorzien  met een zogenoemd SSL-certificaat.

Gegevens die door mij bewaard worden

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers, website, onze digitale communicatie (Whatsapp, Messenger, email) voor zover voor mij nodig ter uitvoering van mijn foto-opdrachten en om te kunnen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, worden door mij bewaard.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie heb ik voor mijn bedrijfsvoering niet nodig en wordt door mij dus ook niet opgeslagen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht werk ik alleen indien zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie en mijn emailprogramma. Mijn bestellingen van schoolfoto’s worden geheel afgewerkt door Oypo. Mijn boekingen van portretsessies, trouwreportage, Familiereportage lopen via de Email. Mijn website bij webreus slaat alle gegevens op die u achterlaat op het contactformulier. Om bekendheid aan mijn werk te geven maak ik gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. Zie hiervoor alle Verwerkersovereenkomsten onderaan deze pagina.

Uw gegevens worden door mij opgeslagen zolang als nodig is om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens wanneer dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, of mij op andere wijze een opdracht geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier zoals hierboven aangegeven en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten – Privacy verklaringen.

Mijn bestellingen worden verwerkt door Oypo.

Mijn website wordt gehost door webreus.

De statistieken van mijn bezoekers worden verzameld door Google Analytics.

Voor mijn boekhouding gebruik ik Osirius financiële en boekhoudsoftware (offline)

Mijn foto’s bewerk ik met programma’s van Adobe (offline).

Bij mijn marketing maak ik gebruik van FacebookTwitter en Instagram.

Voor mijn communicatie maak ik gebruik van WhatsappFacebook Messenger en E-mail.

Gebruik van de website mash-fotografie.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen; toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het nu navolgende.

    • De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Getracht is de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks zijn geen rechten aan de vermelde informatie te ontlenen.
    • Mash-Fotografie.nl geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de geboden inhoud. Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie.
    • Mash-Fotografie.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van mash-fotografie.nl.
    • De website Mash-fotografie.nl bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Mash-fotografie.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor de inhoud van deze pagina?s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van mash-fotografie.nl tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld staat bij het desbetreffende artikel en/of beeld.