Disclamer - MaSH Fotografie

Disclamer

Gebruik van de website mash-fotografie.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen; toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het nu navolgende.

  • De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Getracht is de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks zijn geen rechten aan de vermelde informatie te ontlenen.
  • Mash-Fotografie.nl geeft geen garantie voor de juistheid, order volledigheid, for sale actualiteit of kwaliteit van de geboden inhoud. Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie.
  • Mash-Fotografie.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van mash-fotografie.nl.
  • De website Mash-fotografie.nl bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Mash-fotografie.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor de inhoud van deze pagina?s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.
  • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van mash-fotografie.nl tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld staat bij het desbetreffende artikel en/of beeld.
© 2016 - MaSH Fotografie Up